Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA

Adalet, evrenin ruhudur. ÖMER HAYYAM

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. MONTAIGNE

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. EFLATUN

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. VICTOR HUGO

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES

Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO